Przy współpracy  uczniów klasy 3D Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ich rodziców  zrealizowaliśmy projekt ścieżki kolorowej. (Zielona Góra).