We współprace z uczniami klasy 3D Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ich rodzicami  zrealizowaliśmy projekt ścieżki kolorowej. (Zielona Góra).