Zrealizowany mural w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie.